Wijzigings formulier


Gegevens cursist

Achternaam
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Email
Telefoonnummer
Mobiel
Geboortedatum
Lid bij vereniging (muziek/zang)Indien nog geen 18jaar:

Ouder/verzorgende
Adres
Postcode
Woonplaats
Email
TelefoonnummerCursus

Wenst in geschreven te worden...

Was ingeschreven dit seizoen voor de cursus
Wenst wederom volgend seizoen ingeschreven te worden voor dezelfde cursusWenst volgend seizoen een andere cursus te volgen (Vul naast dit formulier ook een mutatieformulier in voor wijzigen van cursus)

Voor aanpassing naar eventuele andere lesduur (alleen invullen indien dit is gewenst)

Gewenste nieuwe lesduur/vorm (alleen bij individuele lessen)

Mocht u andere gegevens willen wijzigen gebruik hiervoor dan het mutatieformulier

Ondergetekende verklaart zich bekend en akkoord met de Algemene bepalingen en de privacy policy (plus de geldende cursus tarieven)

Datum van invullen:
Hierbij onderteken ik dit formulier