Online opzegformulier


Gegevens betalingsplichtige

Achternaam
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Email
Telefoonnummer
Mobiel
Wenst met ingang van
De volgende leerling af te melden (naam)
Cursus
Lid bij vereniging

Invullen

Wij verzoeken u vrindelijk de onderstaande vragen in te vullen.

De lessen worden beeindigd in verband met:Te weinig tijdCursus voldoet nietMedische redenVerhuizing
Anders namelijk


Als u gekozen heeft voor verhuizing vul dit ook in
Adres
Postcode/woonplaats
Heeft de cursus aan uw verwachtingen voldaan?JaNee

Eventuele opmerkingen

Bent u op de hoogte van het overige aanbod van het muziekgebouw?JaOnvolledigNee
Wilt u verdere informatie ontvangen van ons aanbod?JaNee
Datum van invullen:
Hierbij onderteken ik dit formulier