Muziek met Peuters is cursus voor kinderen tussen de 1 en 4 jaar met als doel

“Samen muziek maken, dansen en zingen!”

Het kind maakt op een zeer eenvoudige en speelse manier kennis met muziek. De kinderen leren al spelenderwijs de taal van muziek.
Er zijn vele redenen waarom ouders met hun jong kind muziek zouden moeten maken, hieronder tref je er vijf.

Taalontwikkeling

De taalontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd door actief bezig te zijn met muziek. Ritme, melodie en intonatie vormen de basis van de taal bij je peuter. Hoe vaker het kind een liedje hoort, hoe meer hij het herkent en probeert mee te zingen. Spraakontwikkeling wordt gestimuleerd en de woordenschat vergroot.
Motoriek

Door muziek verbetert het jonge kind zowel zijn grove als fijne motoriek. Dat doet hij door bijvoorbeeld te leren trommelen met stokjes. Het verschil tussen hard en zacht wordt hierbij geleerd. De motoriek wordt verbetert door het klappen en dansen op muziek.
Muzikaliteit

Tijdens het maken van muziek, doet het jonge kind steeds een beroep op zijn hersenen. Muziek heeft invloed op beide hersenhelften. De ene hersenhelft hangt vooral samen met gevoel, terwijl de andere meer gericht is op het denken. Deze worden aan elkaar gekoppeld, wat de muzikaliteit van je peuter ontwikkelt. Daardoor kan hij beter een ritme herkennen, een melodie zingen en toonhoogtes onderscheiden. Ook kan muziek bijdragen aan een goed geheugen.
Emotie uiten

In het leven van je peuter komen heel wat emoties voorbij, van blij en vrolijk zijn tot helaas ook pijn en verdriet. Muziek helpt je peuter om gevoelens makkelijker te uiten. Emotie heeft zoveel kanten, daarbij hoort ook vreugde en plezier. Dit komt allemaal tot uiting in de muziek.
Muziek maken schept een band
. Met zingen kan iedereen meedoen. Het draagt bij aan een sterkere band tussen ouder en kind, maar ook met andere kinderen.

Deze cursus wordt in het seizoen het komende seizoen 2019/2020 gegeven in Ouddorp en Middelharnis.

Inschrijven is mogelijk per periode waarin een vast aantal lessen wordt gegeven. Deze lessen vallen tussen de schoolvakanties. Het is ook mogelijk voor meerdere periodes in te schrijven.

Bij grote belangstelling zal er ook een tweede groep starten.
Groep 1: 09:30u. – 10:30u.(standaard)
Groep 2: 10:30u. – 11:30u.

De kosten voor een (groot)ouder en een kind zijn voor deze cursus zijn € 8,-/les. Maakt u gebruik van kinderopvang bij Kibeo dan zijn de kosten voor deze cursus € 7,-/les. De cursus gaat van start bij een groepsgrootte van minimaal 6 en maximaal 10 kinderen en zal worden gegeven op twee tijden op donderdag en vrijdag in de Dorpstienden te Ouddorp en het Diekhuus te Middelharnis.
Om je aan te melden vragen wij om het inschrijfformulier in te vullen.

Ik wil inschrijven voor de cursus in:

Cursusplaats

Ik wil inschrijven voor serie:

Serie nummer(s)

Ik wil inschrijven voor groep:

Groep nr.

Gegevens Ouder/verzorger

Achternaam
Voornaam

Gegevens peuter

Voornaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Email
Telefoonnummer
Mobiel
Ingeschreven bij Kibeo
Datum van invullen:
Hierbij onderteken ik dit formulier